Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ją naudodamiesi, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teisiškai, be jokių apribojimų ir išlygų, įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir taisyklių. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu su sąlygomis ir taisyklėmis nesutinkate, interneto svetaine nesinaudokite!

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ją naudodamiesi, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teisiškai, be jokių apribojimų ir išlygų, įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir taisyklių. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu su sąlygomis ir taisyklėmis nesutinkate, interneto svetaine nesinaudokite!

* Tekstas atnaujintas 2020-02-03

Interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus asmenys. Jei jūs esate jaunesni kaip 18 metų, su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis turite susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad jis ir jūs šias sąlygas ir taisykles suprastumėte ir įsipareigotumėte jų laikytis.

Interneto svetainė Rizikų forumas (https://www.riskforum.lt) priklauso ir ją tvarko bei prižiūri Effectum Baltic, UAB, įm. kodas 303356638.

Ši interneto svetainė ir jos turinys yra mokomojo bei informacinio pobūdžio ir skirtas tik susipažinti. Šios svetainės turiniu nesiekiama teikti profesinių konsultacijų ar paslaugų.

Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi svetainė, jos savininkas ir turinio savininkai (autoriai) neatsako dėl pasekmių, kylančių jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.

Interneto svetainės Rizikų forumas (https://www.riskforum.lt/) domeno ir svetainės pavadinimai, svetainės turinys ir kodas, visos autoriaus teisės ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso Effectum Baltic, UAB, įm. kodas 303088040 ir (arba) turinio teikėjams (autoriams) ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

Be mūsų tiesioginio sutikimo draudžiama (neturite teisės) dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

Siųsdami svetainei ir (ar) skelbdami jos puslapiuose nuomones, komentarus ir bet kokią su tuos susijusią informaciją (medžiagą, duomenis, etc.), Jūs suteikiate svetainei visas autoriaus teises į šias nuomones, komentarus ir pateiktą informaciją. Svetainė neprivalės atlyginti šių nuomonių, komentarų ir informacijos pateikėjui.

Svetainė jos puslapiuose paskelbtas lankytojų nuomones, komentarus ir kitą lankytojų pateiktą informaciją, gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti socialiniuose tinkluose bei kitose internetinio turinio publikavimo priemonėse, nurodydama pateikėjo (lankytojo, komentatoriaus) vardą taip, kaip yra paskelbta.

Šiomis sąlygomis suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę bei leidimą susipažinti ir naudotis mūsų interneto svetaine ir jos turiniu, jei tik jūs griežtai ir be jokių išlygų laikotės šių sąlygų. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Jei pateikiate savo asmens duomenis svetainėje, kartu vienareikšmiškai ir be išlygų sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti mūsų privatumo ir slapukų politikose nustatyta tvarka.

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia bei prižiūri trečiosios šalys. Mes nestebime ir nevertiname tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už jų svetainių turinio ir informacijos tikslumą bei patikimumą.

Šioms „Svetainės naudojimo sąlygoms ir taisyklėms“ taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pilnai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kurią mūsų interneto svetainės, svetainės turinio bei šių sąlygų ir taisyklių dalį.

Šių sąlygų ir taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate šias sąlygas ir taisykles peržiūrėti nuolat ir susipažinti su padarytais pakeitimais.

* Tekstas atnaujintas 2020-02-03

Jeigu svetainės lankytojas (vartotojas) tik naršo svetainėje ir skaito jos įrašus, jokie asmeniniai duomenys (informacija) nėra nei renkami nei saugomi!

Renkami ir saugomi svetainės administratoriaus priregistruotų vartotojų asmens duomenys. Patys lankytojai prisiregistruoti negali.

Taip pat renkami ir saugomi asmens duomenys, kuriuos, komentuodami svetainės įrašus pateikia patys svetainės lankytojai (vartotojai).

Svetainės administratoriui užregistruojant vartotoją, renkami ir saugomi žemiau išvardinti privalomi duomenys (priregistruotas vartotojas pats gali papildyti / pakeisti savo duomenis):

 • Vartotojo vardas
 • El. pašto adresas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Slapyvardis

* Visi išvardinti duomenys yra saugomi svetainės vartotojo paskyroje ir matomi tik svetainės administratoriui.

Lankytojas (komentatorius), komentuodamas svetainės įrašus, pateikia šiuos asmens duomenis (informaciją):

Privalomi pateikti asmens duomenys:

 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • El. pašto adresas

Nerivalomi pateikti asmens duomenys:

 • Tinklalapio ar socialinio profilio URL adresas

Automatiškai išsaugomi asmens duomenys:

 • Lankytojas (komentatoriaus) IP adresas
 • Lankytojo profilio avataras / nuotrauka (daugiau informacijos).

Visi aukščiau išvardinti komentatoriaus asmens duomenys yra saugomi svetainės duomenų bazėje, kartu su vartotojo komentaru.

Tik svetainės administratoriui matomi duomenys:

 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • Tinklalapio ar socialinio profilio URL adresas

Visiems svetainės lankytojams, šalia komentaro, viešai matomi duomenys

 • Lankytojo profilio avataras / nuotrauka (daugiau informacijos).
 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • Tinklalapio ar socialinio profilio URL adresas (* jeigu pateiktas)

Iš lankytojo elektroninio pašto adreso, kurį jis pateikė patvirtindamas savo komentarą svetainėje, gali būti sugeneruotas anoniminis duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas GRAVATAR paslaugos teikėjui (Gravatar privatumo politika) , norint patikrinti, ar svetainės lankytojas naudojasi šia paslauga. Jeigu lankytojas naudojasi šia paslauga, patvirtinus jo komentarą, profilio avataras / nuotrauka bus viešai matoma šalia komentaro.

Svetainėje gali būti iš kitų interneto svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui: video, paveikslėlių, teksto ir panašiai). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tose svetainėse, iš kurių turinys yra įkeltas. Šios svetainės gali rinkti duomenis apie jus, naudoti slapukus, įterpti papildomą trečiosios šalies stebėjimą ir stebėti sąveiką su šiuo įterptuoju turiniu, įskaitant stebėjimo sąveiką su įterptuoju turiniu, jei turite paskyrą ir esate prisijungę prie tos svetainės.

Mūsų svetainė naudoja AKISMET brukalų (spam) atpažinimo paslaugą ( paslaugos teikėjo privatumo politika). Todėl apsisaugojimo nuo brukalų tikslu, automatiškai perduodame paslaugos teikėjui šią informaciją (tame tarpe ir vartotojų asmens duomenis):

Automatiškai surinkta informacija:

 • Lankytojas (komentatoriaus) IP adresas
 • Lankytojo įrangos tipas
 • Apsilankymo šaltinis ir mūsų svetainės URL adresas

Lankytojo tiesiogiai pateikia informacija:

 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • El. pašto adresas
 • Komentaro tekstas

Priregistruotų vartotojų asmens duomenų saugojimas. Kai vartotoją svetainėje užsiregistruoja svetainės administratorius, mes saugome visus jūsų asmeninius duomenis, kuriuos jūs pateikėte, jūsų paskyroje. Kiekvienas užregistruotas vartotojas, bet kuriuo metu, gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis (išskyrus vartotojo vardą). Administratorius tai pat gali matyti, redaguoti ir ištrinti šiuos duomenis.

Komentatorių asmens duomenų saugojimas. Jei svetainėje parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys (lankytojo asmens duomenys) yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtumėme lankytojo (komentatoriaus) komentarus ateityje atpažinti ir patvirtinti automatiškai bei iš karto juos padaryti matomus visiems svetainės lankytojams. Paprastai pirmieji lankytojų komentarai yra peržiūrimi ir svetainės administratoriaus patvirtinami rankiniu būdu.

Jei jūs esate užregistruotas (turite paskyrą) šioje svetainėje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos privaloma išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Jūs į savo asmens duomenis turite šias teises:

 • Jūs turite teisę žinoti, kodėl reikalingi jūsų asmens duomenys, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
 • Prieigos teisė: jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais asmeniniais duomenimis.
 • Teisė ištaisyti: turite teisę bet kada papildyti, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis.
 • Jei duosite mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę tą sutikimą atšaukti ir ištrinti jūsų asmeninius duomenis.
 • Teisė perduoti savo duomenis: jūs turite teisę reikalauti iš valdytojo visų savo asmeninių duomenų ir perduoti juos visus duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė prieštarauti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Prašome kreiptis į šių „Svetainės naudojimo sąlygų ir taisyklių“ pabaigoje nurodytais kontaktais. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume tai iš jūsų išgirsti, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt).

* Tekstas atnaujintas 2020-02-03

Mūsų internetinė svetainė https://www.riskforum.lt/ (toliau – svetainė) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (toliau, patogumui, visos technologijos vadinamos slapukais). Slapukus taip pat pateikia trečiosios šalys, kurias mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumento tekste mes informuojame jus apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

Slapukas (angl. „cookie“) yra nedidelis paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir kurį jūsų naršyklė saugo jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietajame diske. Joje saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų svetainės serverius arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio vizito metu.

Scenarijus (angl. „script“) yra programos kodo dalis, naudojama tam, kad mūsų svetainė tinkamai ir interaktyviai veiktų. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

Saityno indikatorius arba pikselių žyma (angl. „web beacon“) yra mažas, nematomas tinklalapio teksto ar paveikslo gabalas, naudojamas svetainės srautui stebėti. Tam tikslui įvairūs duomenys apie jus yra saugomi naudojant internetinius indikatorius.

Kai pirmą kartą, arba po slapukų ištrynimo jūsų naršyklėje, lankysitės mūsų svetainėje, jums parodysime iššokantį langą su pranešimu apie slapukus. Kai paspausite „SUTINKU“ ir tęsite naršymą, tai reikš, kad jūs sutinkate, kad mes naudotume visus slapukus ir papildinius, kaip aprašyta šioje Slapukų politikoje Galite neleisti naudoti slapukų naudodami savo naršyklę, tačiau atminkite, kad mūsų svetainė gali veikti netinkamai.

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veikia tinkamai ir kad jūsų vartotojo nuostatos lieka žinomos. Pateikdami funkcinius slapukus, mes palengviname jūsų apsilankymą mūsų svetainėje. Taip pat tokiu būdu jums, lankantis mūsų svetainėje, nereikia pakartotinai įvesti tos pačios informacijos. Mes galime talpinti šiuos slapukus be jūsų sutikimo.

Kadangi statistinė informacija renkama anonimiškai, mes neprašome leidimo leidimo talpinti analitinius slapukus.

Šioje svetainėje nenaudojame jokių reklaminių slapukų.

Į svetainę įtraukėme „Facebook“ ir „LinkedIn“ mygtukus, leisdami jums pasidalinti tinklalapio įrašais ir puslapiais socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“. Šie mygtukai veikia naudojant kodo dalis, gaunamus iš „Facebook“ ir „LinkedIn“. Šis kodas talpina slapukus. Todėl naudojant socialinės medijos mygtukus, gali būti saugoma ir apdorojama tam tikra informacija, todėl jums socialiniuose tinkluose gali būti rodoma suasmeninta reklama.

Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo ir slapukų politikas (kurios gali reguliariai keistis), norėdami sužinoti, ką jie daro su jūsų (asmeniniais) duomenimis, kuriuos jie renka ir tvarko naudodamiesi šiais slapukais.

Mes naudojame Cerber Security & Anti-Spam svetainės saugumui ir apsaugai nuo šlamšto. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
cerber_groove1 metaiApsauga nuo įsilaužimų
cerber_groove_x_*2 savaitėsApsauga nuo įsilaužimų
Dalijimasis duomenimis:

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Cerber Security & Anti-Spam Privacy Policy.

BDAR (GDPR) slapukų sutikimui valdyti naudojame „Cookie Notice“. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
cookie_notice_acceptedNuolatinisPatikrina, ar galima talpinti slapukus
Dalijimasis duomenimis:

Šiais duomenimis nėra dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

Mes svetainės kūrimui naudojame „WordPress“. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
wordpress_test_cookieNesaugomasPatikrina, ar galima talpinti slapukus
wordpress_logged_in_*NuolatinisLaiko vartotojus prisijungusius
NuostatosKomentavimo slapukai
comment_author_*1 metaiSaugo vartotojo nuostatas
comment_author_email_*1 metaiSaugo vartotojo nuostatas
comment_author_url_*1 metaiSaugo vartotojo nuostatas
Dalijimasis duomenimis:

Šiais duomenimis nėra dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių paskirtis nėra apibrėžta.

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
Mg_myBKZ1 dienaNeklasifikuotas. Šaltinis: riskforum.lt
Iniciatorius: web-serveris
TwvAmFIBeidnuN1 dienaNeklasifikuotas. Šaltinis: riskforum.lt
Iniciatorius: web-serveris
Dalijimasis duomenimis:

Šiais duomenimis nėra dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

Mes naudojame Facebook mygtuką, svetainės įrašų ir puslapių pasidalinimui socialiniame tinkle. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Rinkodara / Sekimas
actppresence1 metaiValdo skelbimų rodymo dažnumą
fbm_1 metaiSaugo paskyros detales
_fbc2 metaiSaugo paskutinį apsilankymą
fbm_*1 metaiSaugo paskyros detales
xs3 mėnesiaiSaugo unikalų sesijos ID
fr3 mėnesiaiReklamos pateikimas
_fbp3 mėnesiaiStebi apsilankymus įvairiose svetainėse
datr2 metaiUžkerta kelią sukčiavimui
sb2 metaiSaugo naršyklės informaciją
*_fbm_1 metaiSaugo paskyros duomenis
Funkcinis
wd1 savaitėNustato ekrano skiriamąją gebą
act90 dienųLaiko vartotojus prisijungusius
c_user90 dienųSaugoja unikalų vartotojo ID
csm90 dienųUžkirsti kelią sukčiavimui
presenceSesijaStebi, ar aktyvus naršyklės skirtukas
Dalijimasis duomenimis

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Facebook Privacy Policy.

Jei pageidaujate, jūs galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti visus įrenginyje jau esančius slapukus o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų (slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje), arba, kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Tačiau turėkite omenyje, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kartais svetainė gali veikti netinkamai. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, galite rasti naudojamos interneto naršyklės pagalbos skyriuje pateiktose instrukcijose, taip pat rasti apsilankę https://www.allaboutcookies.org/ ir https://www.aboutcookies.org/.

* Tekstas atnaujintas 2020-02-03

Jeigu svetainės lankytojas pirmą kartą parašo komentarą, komentaras yra sulaikomas, kol svetainės administratorius jį patvirtins. Jeigu lankytojas, jau turi nors vieną patvirtintą komentarą, kiti komentarai skelbiami iš karto. Tai daroma tikslu apsisaugoti nuo netinkamų komentarų ir brukalų (spam’o).

Kai lankytojų komentarai skelbiami iš karto, jie vėliau taip pat yra peržiūrimi svetainės administratoriaus ir netinkami komentarai yra pašalinami.

Netinkamais laikomi komentarai, kurie neatitinka komentuojamo įrašo, parašyti su daug kalbos klaidų, turi necenzūrinių žodžių, įžeidinėja kitus žmones.

Svetainės savininkas ir administratorius
Effectum Baltic, UAB
Įm. kodas: 303356638
Kazimiero Jelskio g. 43, 04132 Vilnius
Mob. tel.: +370 (612) 22 144
El. paštas: info@effectumlt.com